U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „WWW vaučeri za MSP-ove“ obrt Chemcolor d.o.o. provodi projekt „ Dizajn i izrada WEB-a tvrtke Chemcolor „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.17.0426.

Chemcolor je krajem 2017. godine izradio po prvi puta eksperimentalnu WEB stranicu, koja je omogućila prezentaciju asortimana proizvoda na jednostavan način. Kako su u 2018. godini provedena ulaganja koja su povećala proizvodni kapacitet i prodaju, plan je izraditi cjeloviti WEB koji će omogućiti kvalitetnu prezentaciju usluga i naručivanje proizvoda. Kako sadašnje stanje prikaza nije responsivno prema uređajima na kojoj se stranica učitava, plan je učiniti prikaz prilagodljivim različitim uređajima, uz različite funkcionalnosti. WEB će svojim sadržajem i uvedenim funkcionalnostima biti namijenjen prezentaciji proizvodnog asortimana Chemcolora, a usmjeren je podjednako poslovnim partnerima, naručiteljima i krajnjim potrošačima.

Naziv projekta: Dizajn i izrada WEB-a tvrtke Chemcolor

Ukupni iznos projekta: 26.250,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 21.000,00 HRK

Ukupni iznos odobrene potpore: 15.750,00 HRK

Trajanje projekta: 04.02.2019.-25.10.2019.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Mate Bonovil, tel: +385 21 846 173 , chemcolor.bonovil@gmail.com

Link javnog poziva: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/www-vauceri-za-msp-ove/

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“  obrt Chemcolor je proveo projekt „ Povećanje kapaciteta proizvodnje ženskih čarapa „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.0607.

Projekt „Povećanje kapaciteta proizvodnje ženskih čarapa“ planira kupnju novih strojeva i prateće infrastrukture, koja će povećati proizvodni kapacitet, omogućiti uvođenje novih proizvoda, te proizvodima povećati dodanu vrijednost smanjivanjem jediničnih direktnih troškova. Ulaganje će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke na domaćem i stranom tržištu, otvaranju novih radnih mjesta i educiranosti zaposlenih, rastu prodaje izvoza. Ciljane grupe na koje će projekt imati utjecaj su uprava obrta, zaposlenici i poslovni partneri.

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta proizvodnje ženskih čarapa

Ukupni iznos projekta: 621.280,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 497.224,00 HRK

Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 HRK

Trajanje projekta: 04.09.2017. – 04.03.2018.

Kontakt osoba: Mate Bonovil, tel: +385 21 846 173 , chemcolor.bonovil@gmail.com

„Europska unija“ 
Zajedno do fondova EU

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.